Remember me
Password recovery

People Sloug pussy

Mahahalagang Tanong: Iba-iba ang naging antas ng kalagayan ng mga bansa sa Asya dahil sa magkakaibang tugon sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan. mas madali silang nakapaglalakbay dahil sa kanilang mga malalaking barko. Ang samahang pansibikong ito ay kinabibilangan nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Artemio Ricarte at ibang ilustrados.