mp3klad.ru

People 321 adult chat rooms

Thinking advertising might perfect time to say a percent orlando classes dating of the population were white.

Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Rated 3.84/5 based on 644 customer reviews
who is lu parker dating Add to favorites

Online today

Ang digmaan naman sa pagitan ng dalawa sa Pilipinas ay plinano noong 1896.Ito ay hindi upang kamkamin ang kolonya ng mga Espanyol.Gusto ng bansang Amerika na ilayo ang mga barko ng kanilang kalabang mananakop upang mabigyan sila ng mas malaking pabor sakaling dumating ang puntong magkakaroon ng mapayapang kasunduan.Sumulat ang Assistant Secretary ng Estados Unidos na si Roosevelt kay Dewey para sabihing panatilihin ang kanilang base sa Hong Kong.Ang Komisyon ni Schurman o Unang Komisyon ng Estados sa Pilipinas ay isang komisyon na binubuo ng limang mga Amerikano at pinamunuan ni Jacob Schurman.

Buhat nang mawala ang mga Espanyol sa Pilipinas dahil sa pagsakop ng mga Amerikano rito, malaki ang ipinagbago ng sistema ng edukasyon ng bansa.

Sa sistemang edukasyon ng mga Espanyol, malaki ang ginampanan ng relihiyon, partikular ang relihiyong Katoliko, lalupa’t isa rin ito sa mga asignaturang itinuturo sa mga mag-aaral.

Ang mga pari ang nagsisilbing guro sa mga colegio dahil sa katuturang sila rin ang namamahala sa mga ito.

Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

Unang tumuntong sa kapuluan ng Pilipinas ang mga sundalo ng Estados Unidos noong 1898, subalit ang unang hakbang sa kanilang pamumuno sa Pilipinas ay nagsimula noong 1899, nang itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos na si William Mc Kinley ang Unang Komisyon na pang-Pilipinas o Komisyon ni Schurman (First Philippine Commission o Schurman Commission) noong 20 Enero 1899, na nasundan ng iba pang mga Komisyon.